Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

100 miljoner i böter för Nordnet – blankningstjänst gav ”oacceptabel konkurrensfördel”

Den digitala banken Nordnet ska betala 100 miljoner i sanktionsavgift för brister i sin tjänst för intradagsblankning och i interna rutiner och processer relaterade till tjänsten. Det beslutar Finansinspektionen, som bland annat konstaterar att banken fått en ”oacceptabel konkurrensfördel” genom att under lång tid underlåta att åtgärda bristerna.

100 miljoner i böter för Nordnet – blankningstjänst gav ”oacceptabel konkurrensfördel”

Finansinspektionen, FI, inledde i mars 2021 en undersökning av den digitala banken Nordnet, som bland annat har tillstånd att driva bankrörelse och värdepappersrörelse. 

Myndigheten ville titta närmare på bankens tjänster och interna rutiner samt dess processer för blankning av aktier. Granskningen föranleddes av den så kallade Moment-incidenten, där kunder till Nordnet månanden innan hade blankat drygt 400 000 aktier i Moment Group AB utan täckning, så kallad nakenblankning.

FI har inom ramen för granskningen undersökt Nordnets tjänst för intradagsblankning samt interna rutiner och processer som är relaterade till denna tjänst. Slutsatsen är att Nordnet inte har uppfyllt de krav som ställs på en tredje part enligt blankningsregelverket. Banken har inte heller uppfyllt kraven för interna riktlinjer och rutiner samt för riskhantering och riskbedömning. Man har dessutom brustit i omsorgsplikten i förhållande till sina kunder.

Utredningen visar att Nordnet genom den särskilda tjänsten har erbjudit en mindre del av kunderna ett större utbud av blankningsbara aktier än vad banken gjort i sina övriga blankningstjänster. Tjänsten har erbjudits till bankens mest aktiva kunder eller kunder som har haft ett större kapital att placera.

De konstaterade överträdelserna är varken ringa eller ursäktliga, men samtidigt inte så allvarliga att det finns anledning att återkalla tillståndet eller varna Nordnet. Finansinspektionen beslutar i stället om en anmärkning som förenas med en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Sanktionsavgiften bestäms utifrån omsättningen på koncernnivå, där den maximala sanktionsavgiften hade kunnat stanna på 460 miljoner. Det har inte gått att fastställa vilken vinst Nordnet har gjort till följd av överträdelserna, men banken har enligt FI ”tillskansat sig en oacceptabel konkurrensfördel gentemot andra banker” genom att fortsätta tillhandahålla tjänsten gentemot kapitalstarka kunder trots kännedom om bristerna. Överträdelserna har dessutom pågått under lång tid utan att tillräckliga åtgärder vidtagits.

Avgiften är proportionerlig och är samtidigt inte så stor att Nordnets soliditets- och likviditetskrav äventyras, konstaterar FI.


Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig