Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

AD 2020 nr 8: Förlikning mellan Försvarsmakten och en anställd psykolog

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
HR, Anställning, uppsägning och avskedande