Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokat planterade bevis och fick klient frikänd – döms för skyddande av brottsling

En advokat som i egenskap av offentlig försvarare hjälpte sin klient att plantera en pluggad pistol döms för grovt skyddande av brottsling. Det var först under huvudförhandlingen som klienten berättade om den obrukbara pistolen, och fyndet gjorde att han frikändes från medhjälp till mordförsök.

Advokat planterade bevis och fick klient frikänd – döms för skyddande av brottsling

I augusti 2019 förordnade Halmstads tingsrätt en advokat som offentlig försvarare för en man som misstänktes för grovt vapenbrott och medhjälp till försök till mord.

Mordförsöket ägde rum sommaren samma år i Halmstad. I samband med att polisen bedrev spaning mot en grupp personer sågs advokatens klient överlämna en pistol till en annan man. Några minuter senare besköts två personer på platsen för överlämnandet.

Klienten greps vid inresa till Norge och häktningsbeslutet mot honom verkställdes i mars 2020 med tillstånd till åklagaren att besluta om restriktioner. Åtal mot klienten väcktes i april samma år. Under huvudförhandlingen uppgav klienten att det var en pluggad pistol han hade överlämnat strax före mordförsöket. Efteråt hade han gömt den i sitt källarförråd.

Under förundersökningen hade tre husrannsakningar genomförts i det aktuella källarförrådet utan att någon pistol hade påträffats. Samma dag som klienten lämnade uppgifterna om att den pluggade pistolen genomförde polisen en förnyad husrannsakan och anträffade då en pluggad pistol.

Tingsrätten frikände mannen eftersom det inte var styrkt att han överlämnat en skarpladdad pistol i samband med mordförsöket.

Efter att polisen kommit över material från kommunikationstjänsten Encrochat från våren och sommaren 2020 framkom att mannens vänner planerat att plantera en pluggad pistol i källarförrådet. Det framgick att den ena vännen besökt advokatens kontor och samrått med denna om planteringen.

Halmstads tingsrätt dömer nu advokaten för grovt skyddande av brottsling till villkorlig dom och dagsböter.

Rätten konstaterar inledningsvis att det är utrett att advokatens klient var häktad och belagd med restriktioner samt inte hade möjlighet att kommunicera med någon annan än sin försvarare.

Under förundersökningen ville mannen inte uppge något om vapenöverlämningen. Först vid huvudförhandlingen berättade mannen om den pluggade pistolen och var den fanns.

Av utredningen framgår att DNA från den vän som besökte advokatens kontor fanns på den pluggade pistolen.

Vidare anser tingsrätten att de åberopade Encrochat-konversationerna ger starkt stöd för att vännerna planerade att plantera en pistol samt att detta skedde i samråd med advokaten. Advokaten har tidigare haft försvararuppdrag för båda de män som deltar i konversationen på Encrochat. En av dem hänvisar till advokatens förnamn och tillägger ”han var min advokat innan”.

Försvaret har pekat på att det vid tidpunkten för klientens berättelse hade gått lång tid sedan husrannsakan senast genomfördes och att klienten länge var på fri fot innan häktningsbeslutet verkställdes. Enligt försvaret har det alltså varit möjligt för klienten själv att plantera den pluggade pistolen.

Domstolen avfärdar den invändningen. Klienten lämnade uppgifterna efter konversationerna på Encrochat och den enda som fritt kunde kommunicera med honom var hans försvarare. Till detta kommer DNA-träffen från vännen på vapnet – samma vän haft ett möte med advokaten. De uppgifter som klienten lämnade under huvudförhandlingen stämmer också överens med uppgifterna om vapnet i konversationerna på Encrochat.

Sammantaget anser tingsrätten att det är bevisat att advokaten uppsåtligen har förmedlat information mellan sin klient och dennes vänner rörande den pluggade pistolen. Åtalet är därför styrkt.

Straffvärdet uppgår till fängelse i åtta månader. Att han nu döms kommer sannolikt leda till att han blir utesluten ur Sveriges advokatsamfund och viss hänsyn ska tas till detta. Påföljden ska därför stanna på villkorlig dom i förening med dagsböter. 

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig