Domare

Nyheter (1157)

HD ger barn från surrogatupplägg svensk mamma – trots att lagstöd saknas

Den svenska kvinnan får bli mamma till pojken, trots att han kommit till genom ett otillåtet surrogatupplägg. Den amerikanska dom som gör kvinnan till pojkens mamma ska nämligen erkännas i Sverige, med hänsyn till barnets bästa och till pojkens rätt till respekt för privat- och familjeliv.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Rättsväsende, Processrätt, Internationell rätt, Familjerätt, Europeisk rätt

Ny HD-praxis kring butiksstölder – värdegräns höjs

När det gäller butikstillgrepp är värdet på godset ofta helt avgörande för om brottet ska rubriceras som ringa eller inte. HD höjer nu beloppsgränsen till 1 250 kronor från de 1 000 kronor som tidigare gällt, med hänvisning till den fortsatta inflationen.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende