Domare

Nyheter (1127)

HD tar upp fentanylmålet

Högsta domstolen ska i sin prövning utgå från hovrättens bedömning gällande bland annat preparatens farlighet, mannens roll och hur försä...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende