Domare

Nyheter (1138)

Ny HD-praxis kring butiksstölder – värdegräns höjs

När det gäller butikstillgrepp är värdet på godset ofta helt avgörande för om brottet ska rubriceras som ringa eller inte. HD höjer nu beloppsgränsen till 1 250 kronor från de 1 000 kronor som tidigare gällt, med hänvisning till den fortsatta inflationen.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende

HD tar upp fentanylmålet

Högsta domstolen ska i sin prövning utgå från hovrättens bedömning gällande bland annat preparatens farlighet, mannens roll och hur försä...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende

Lidandeersättning jämkas inte - tingsrättens slutsatser går inte att lita på

Lidandeersättningen på 180 000 kronor som en kvinna som friats i det så kallade Sisjönmålet ska inte sättas ned, enligt hovrätten. Vissa uttalanden i tingsrättens domskäl kring vad kvinnan insett ska ”bedömas med försiktighet” och kvinnans eget handlande motiverar inte jämkning.