Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Äganderättsförbehåll och dålig kontroll ger bättre rätt till bil

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Trafik och fordon, Sakrätt, Köprätt, Avtalsrätt