Trafik och fordon

Nyheter (1275)

Kammarrätten upphäver arbetsmiljöverkets vitesföreläggande mot Förbifart Stockholm

Arbetsmiljöverkets miljonvitesföreläggande mot Trafikverket gällande arbetsmiljön vid tunnelarbetena kring Förbifart Stockholm anses av kammarrätten så abstrakta på punkt efter punkt att de ska upphävas. Det gäller bland annat punkten att Trafikverket ”ska se till att arbetet är anpassat till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället”.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Fastighetsjuridik, Arbetsrätt