Trafik och fordon

Nyheter (1609)

Bullerutredning behövs inte

Ett villkor om att Trafikverket skulle utreda om det är tekniskt möjligt att till skälig kostnad begränsa bullret på ett längre vägavsnit...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Miljörätt