Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dold ägare när HVB-hem skulle söka bygglov

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Fastighetsköp, Köprätt, Avtalsrätt