Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dom mot 34-åring som våldtog kvinnor med omsorgsbehov står fast — HD meddelar inte PT

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Brott mot person