Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Domstolarna oeniga om bostäder på jordbruksmark

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Jordbruk och skogsbruk, Plan- och byggnadsfrågor