Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dröjde med att färdigställa boutredning efter dödsbo – advokat får erinran

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Advokat, Legitimations- och disciplinärenden