Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Elektronisk skylt skadar inte ”stadens anblick” – MÖD beviljar bygglov i Östersund

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Naturskydd, Plan- och byggnadsfrågor