Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Elev hackade lärarportal - fick tillgång till kommande prov

En 17-årig gymnasieelev hade inte pluggat tillräckligt för biologiprovet och bestämde sig därför för att skapa ett lärarkonto för att få tillgång till skolans digitala lärarportal. Av misstag godkändes ansökan av en faktisk lärare, vilket gav pojken tillgång till de rätta svaren. Eleven döms nu för urkundsförfalskning och dataintrång.

Elev hackade lärarportal - fick tillgång till kommande prov

En 17-årig gymnasieelev skapade någon gång under oktober 2020 ett nytt lärarkonto på den digitala webbportalen Kunskapsmatrisens systerprodukt Exam.net. Produkten används vid provskrivning och eleverna har konton kopplade till systemet.

Vid Lunds tingsrätt var det klarlagt att både namnet och mejladressen som 17-åringen använde var påhittade. Den sista oktober samma år ansökte eleven om läraraccess för Kunskapsmatrisen, närmare bestämt lärarkonto inom biologi, vilket skedde via ”hans lärarkonto” på Exam.net. På så sätt behövde mejladressen inte verifieras. I stället godkändes ansökan av misstag av en annan lärare tillika administratör för Kunskapsmatrisen på skolan.

Detta godkännande ledde till att 17-åringen sedan kunde logga in på Kunskapsmatrisen och gjorde också det totalt 17 gånger mellan 18 november och den 7 december 2020. Under provskrivningen i biologi den 8 december upptäckte 17-åringens biologilärare den påhittade personens namn i systemet och insåg att denne i förväg hade tittat på biologiprovet som genomfördes.

Konsekvensen blev, utöver polisanmälan, att 17-åringen stängdes av från skolan i en vecka samt att samtliga elever blev tvungna att skriva ett nytt prov efter jullovet.

En fråga för tingsrätten var om elevens ansökan till Kunskapsmatrisen utgjorde en urkund.

Rätten konstaterade att ansökan kom med krav på godkännande av användarvillkoren och personuppgiftspolicy. Ansökan innehöll även sådana uppgifter om utställaren – det vill säga 17-åringen – som enligt domstolen innebar att den haft en utställarangivelse. Ansökan behövde även godkännas av en extern person.

Sammantaget ansåg rätten att den elektroniska ansökan var en urkund. Den falska urkunden hade således upprättats för att tjäna som bevis och åtgärden innebar därmed en risk för att den skulle ses som äkta.

Den 17-årige eleven dömdes slutligen därför för urkundsförfalskning. Under huvudförhandlingen uppgav eleven att han medvetet loggat in på portalen eftersom han inte hunnit plugga tillräckligt inför provet. Tingsrätten dömde honom även för dataintrång och bestämde påföljden till 45 timmars ungdomstjänst.

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer domen utan några ändringar. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Skola och utbildning, IT-rätt