Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En moderniserad radio- och tv-lag

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Kulturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Kultur, idrott och fritid, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet