Kultur, idrott och fritid

Nyheter (295)

Preskription friar ex-anställd för miljonhälerier på myntkabinettet

En tidigare anställd vid Kungliga Myntkabinettet frias för sex fall av grovt häleri. På flertalet punkter står det klart att mannen sålt likadana mynt som saknas i kabinettets samlingar, men eftersom brotten kan vara preskriberade prövar tingsrätten inte om det verkligen handlar om samma mynt.

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Processrätt, Offentlig rätt