Kultur, idrott och fritid

Nyheter (582)

Avel och galopp inte näring

Kammarrätten håller med förvaltningsrätten om att avels- och galoppverksamhet inte ska anses utgöra näringsverksamhet utan i stället hobb...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt