Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fällande dom för 19-åring för sexuellt utnyttjande av barn står fast – HD meddelar inte PT

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Brott mot person