Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Får bistånd till hyra - trots att den är oskäligt hög

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialrätt, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt