Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förlikning mellan Svensk Pilotförening och SAS

Pilotföreningen yrkade att Arbetsdomstolen skulle förplikta SAS att till föreningen utge 17 500 000 kronor för kollektivavtalsbrott. Under räkenskapsåret 2018/2019 har SAS, enligt Pilotföreningen, överskridit den avtalsenliga inhyrningskvoten, gränsvärdet, med 4,8 procentenheter (17,8 procent istället för 13 procent).3
Aktuell bestämmelse om inhyrning tillkom 2012 och har fungerat väl fram tills det första kvartalet under räkenskapsåret 2018/2019, då andelen inhyrning uppgick till 14,6 procent. Under det andra och tredje kvartalet uppgick andelen till 12,1 procent respektive 15,1 procent. Andelen inhyrning för hela det aktuella räkenskapsåret uppgick slutligen till 17,8 procent.
SAS har genom att överskrida avtalsenlig inhyrningskvot gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott och har därmed ådragit sig en skyldighet att utge allmänt skadestånd till föreningen.

Förlikningen går ut på att SAS till Pilotföreningen ska betala 2 miljoner kronor och att vardera parten ska stå sina rättegångskostnader.

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Kollektivavtal, Sjö- och transporträtt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig