Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1258
Omnämnda SFS
2011:927
Rättsområden
Föroreningar, avfall och miljöskador