Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:505
Omnämnda SFS
1993:1270, 1995:1456, 2018:1816, 1973:1150
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Associationsrätt - övrig