Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:664
Omnämnda SFS
1999:974, 2015:427, 2017:103
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Kyrkorätt, Förvaltningsrätt