Offentlig ekonomi

Nyheter (4494)

Steg mot stärkt kapacitet

Kommunerna står inför stora utmaningar och behöver stärka sin kapacitet inom en rad områden. Regeringen har nu tagit emot Kommunperspekti...

Rättsområden
Offentlig rätt