Offentlig ekonomi

Nyheter (3470)

En ny riksbankslag

Lagförslagen i denna lagrådsremiss innebär att Riksbankens uppdrag och mandat klargörs, bland annat blir det tydligt vilket ansvar Riksba...