Offentlig ekonomi

Nyheter (2702)

En ny riksbankslag

Riksbankskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Kommittén fic...

Fredrik Reinfeldts skatteuppgifter blir sak för HFD

Är uppgifter på skattekontot offentliga eller sekretesskyddade? Den frågan ska avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen i ett mål där en reporter begärt att få se ett utdrag från skattekontot för Fredrik Reinfeldt och ett av hans bolag.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt