Kyrkorätt

Nyheter (317)

Professor intervjuas om bank-id efter HD:s och ARN:s avgöranden

Konsumentombudsmannen kallar Högsta domstolens senaste dom om bank-id för revolutionerande och uppmanar bankerna att tillämpa domen retro...

Stoft kan föras till familjegrav i Irak

Stoftet efter en avliden man kunde inte flyttas till hans hemland Irak på grund av pandemin då transporterna från Sverige låg nere under ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt