Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:299
Omnämnda SFS
2009:131, 2019:1072
Rättsområden
Skola och utbildning, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt