Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1289
Omnämnda SFS
2015:1047, 2017:1302
Rättsområden
Skola och utbildning, Förvaltningsrätt