Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1280
Omnämnda SFS
2019:556
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Täkt- och vattenverksamhet