Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fritt val av klädfärger otydligt men upphandling står fast ändå

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Konkurrensrätt