Offentlig upphandling

Urval av experter

Viktoria Edelman
Advokat och delägare vid AG Advokat
Viktor Hård af Segerstad
Biträdande jurist vid advokatbyrån AG Advokat
Magnus Jonson
Advokat vid Setterwalls advokatbyrå
Rebecka Norell
Biträdande jurist vid Setterwalls Advokatbyrå

Nyheter (1494)

CV i upphandling ska inte lämnas ut

Anbudshandlingar med namn på olika personer, deras utbildning och arbetslivserfarenhet samt deras funktion/titel vid diverse projekt plus...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Expertkommentarer (20)