Offentlig upphandling

Urval av experter

Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet
Viktoria Edelman
Advokat och delägare vid AG Advokat
Viktor Hård af Segerstad
Biträdande jurist vid advokatbyrån AG Advokat
Magnus Jonson
Advokat vid Setterwalls advokatbyrå

Nyheter (1502)

CV i upphandling ska inte lämnas ut

Anbudshandlingar med namn på olika personer, deras utbildning och arbetslivserfarenhet samt deras funktion/titel vid diverse projekt plus...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

HFD: Inte lagstridigt att kräva verkliga bruttopriser i upphandling

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att endast priser som ska utgöra avtalsvillkor ska beaktas vid en prövning av om ett pris är onormalt lågt. SKL:s inköpscentral bröt därför inte mot upphandlingsreglerna när man förkastade ett anbud för att det inte redovisat verkliga bruttopriser.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Expertkommentarer (21)