Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fullmäktigebeslut som fattats vid webb-sammanträden upphävs

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt