Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Besittning ingen presumtion för ägande i utmätningsmål

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Utsökningsrätt, Sakrätt