Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD efterlyser praxis kring verkställighet av utländskt påföljdsbeslut

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Åklagare, Domare, Advokat, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt