Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD klargör beviskrav gällande bättre rätt till utmätt bil

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Utsökningsrätt, Sakrätt