Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte mål om boende trots frågetecken kring mammans psykiska mående

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Vårdnad, umgänge och boende