Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Åtgärdsplan för riksdagsledamots mobilförlust inte allmän handling

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess