Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019:20/164
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt