Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Utrikesdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Marknadsrätt, Fri rörlighet, IT-rätt