Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:865
Omnämnda SFS
1990:659, 2000:980, 1967:531, 1991:688, 20:48, 2019:326
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Kommunalrätt, Kollektivavtal