Inkomstskatt - individ

Nyheter (3616)

Beskattas för förbjudna lån

Domstolarna är överens om att en man ska beskattas för förbjudna lån till privat konsumtion som hans företag ställt säkerhet för. Att han...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

HFD prövar om hemmasittare ska tvångsomhändertas – ombud intervjuas

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra ett mål som kan få stor betydelse för landets så kallade hemmasittare, alltså de barn och ungdoma...

Lexnovas gräv uppmärksammas i Aftonbladet

Aftonbladets nyhetskolumnist Oisín Cantwell uppmärksammade i helgen Blendow Lexnovas omfattande rapportering om det unika skadeståndsmåle...

Domaren intervjuas om andrahandsuthyrning vid sjunkande bostadspriser

I ett vägledande beslut från Svea hovrätt utgjorde inte sjunkande bostadsrättspriser och risk för förlust vid försäljning i närtid ett gi...

Skönsbeskattas med över två miljarder

Förvaltningsrätten håller med Skatteverket om att det var rätt att skönsmässigt beskatta en person med över två miljarder kronor. Förvalt...

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt