Inkomstskatt - individ

Nyheter (3262)

HFD prövar utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om det vid tillämpning av den så kallade utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Affärsjuridik