Inkomstskatt - individ

Nyheter (3420)

Carried interest prestationsbaserad inkomst

Kammarrätten bedömer i två domar att carried interest är en prestationsbaserad ersättning som har utgått till nyckelpersoner i ett företa...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt