Inkomstskatt - individ

Nyheter (3679)

Amerikansk trust inte familjestiftelse

Skatterättsnämnden anser inte att en amerikansk trust motsvarar en svensk familjestiftelse. Förmånstagaren kontrollerade i princip truste...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt