Inkomstskatt - individ

Nyheter (3396)

Carried interest prestationsbaserad inkomst

Kammarrätten bedömer i två domar att carried interest är en prestationsbaserad ersättning som har utgått till nyckelpersoner i ett företa...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Dyrt hyra bolagets yacht

En företagare som utnyttjade bolagets yacht ska efterbeskattas med närmare sju miljoner kronor för två beskattningsår. Kammarrätten konst...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Olika besked om förvaltningsavgift

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en avgift som en kreditgivare betalar till ett bolag som bedriver låneförmedling via en digital pl...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Änka vinner mål om avdrag i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att avdrag inte får vägras för kostnader i en näringsverksamhet, eller för ingående moms som hänfö...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt