Inkomstskatt - individ

Nyheter (3724)

Frias trots för hög inkomst

En kvinna frias för skattebrott efter att hon fällts i tingsrätten. Det är inte styrkt att hon insett att det fanns en risk med att hon l...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Straffrätt, Skatterätt

20 procent ger inte svensk anknytning

En person som flyttat från Sverige 2015 får inte väsentlig anknytning hit på grund av att han efter omstrukturering i en koncern kommer a...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt