Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2021:891
Omnämnda SFS
2021:580, 2009:400, 22:6
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig