Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Man som vägrar betala hyran för ”fel lägenhet" måste flytta

En man i Spånga som påstår sig ha fått tillträde till fel lägenhet, och av den anledningen vägrat att betala hyran, tvingas flytta. Mot hyresvärdens bestridande har mannen inte lyckats styrka att han hyr en annan lägenhet än den som hyresvärden påstår.

En man hyr sedan augusti 2021 en tvårumslägenhet i Spånga. På grund av försummelser med hyran har hyresvärden sagt upp hyresavtalet och hänskjutit förlängningstvisten till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

I hyresnämnden anförde värden att mannen inte hade betalat någon hyra de senaste sex månaderna. Därigenom hade han allvarligt åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst.

Mannen bestred yrkandet och gjorde gällande att han ännu inte fått tillträde till sin lägenhet – och av det skälet hade han inte betalat någon hyra. I stället påstod han sig bo i en annan mindre lägenhet i samma hus, som han heller inte betalade hyra för.

Hyresvärden bestred uppgiften att mannen bodde i ”fel” lägenhet.

Hyresnämnden konstaterade att mannen inte hade betalat hyran mellan september 2021 och februari 2022, det vill säga under sex månader. Mot hyresvärdens bestridande ansågs mannen inte ha styrkt att han inte var skyldig att betala hyra. Hyresavtalet skulle därför upphöra på grund av hyresförsummelserna.

Mannen överklagade till Svea hovrätt, som inte gör någon annan bedömning än hyresnämnden. Han är därför skyldig att flytta.

Lagrum: 12 kap. 46 § jordabalken

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bostadshyra - förlängning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig