Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Misshandelsåtal ogillas – skamgrepp gjorde knivvåld tillåtet

Mannen agerade i panik när han utdelade två hugg med en större isoleringskniv mot sin sambos morbror. Den andre mannen hade nämligen kopplat ett mycket hårt grepp runt mannens könsdelar. Hovrätten instämmer med tingsrättens uppfattning att knivvåldet har rymts inom mannens nödvärnsrätt även om det resulterat i ”relativt allvarliga” skador.

En man i 30-årsåldern åtalades i Göteborgs tingsrätt för grov misshandel, efter en incident i mannens lägenhet i Göteborg i april 2019. Mannen bor ihop med en kvinna och hennes morbror var vid tillfället på besök och skulle sova över. På kvällen grillade de tre tillsammans och drack alkohol.

Uppgifterna kring vad som hänt sedan gick isär något, men en diskussion hade uppstått mellan kvinnan och hennes morbror om hennes pappa. Stämningen blev så dålig att mannen sa åt morbrodern att lämna lägenheten – och i samband med detta uppstod handgemäng mellan de båda männen.

Mannen uppgav i tingsrätten att morbrodern, som väger 140 kilo, utbrustit ”nu jävlar tar jag dig” och sedan gett honom upprepade knytnävslag. Han hade sedan tryckt upp mannen mot en vägg i hallen och tagit ett kraftigt tag om mannens ”klockspel”. Mannen hade i sin panik att komma loss ur greppet sträckt sig efter en isoleringskniv som fanns på hatthyllan. Han förnekade att det hade handlat om några egentliga hugg, men medgav att morbrodern kunde ha blivit skadad när han fäktade med kniven för att komma loss. Morbrodern hade nämligen släppt sitt grepp och mannen hade då sprungit in i sovrummet för att kontrollera att ”allt satt kvar”. Han lyckades sedan obemärkt ta sig ut i trapphuset och ringa Polisen.

Enligt morbrodern var det mannen som hade initierat våldet, genom att gå ut i köket och hämta ”en stor macheteliknande kniv” och ställa sig i dörröppningen. Morbrodern hade då rusat mot mannen, tryckt upp honom mot en vägg och tagit tag om mannens ”paket och ballar” – och under samma förlopp fått ta emot både slag och knivhugg.

Tingsrätten godtog mannens version av händelseförloppet och ansåg att det var bevisat att mannen hade tillfogat sin sambos morbror vissa ytligare sårskador i ansiktet och på handen med kniven. Det var samtidigt bevisat att morbrodern vid denna tidpunkt hade kopplat ”ett mycket hårt tag om [mannens] könsdelar” – och att mannen då fäktat med kniven för att freda sig.

Våldet kunde i sammanhanget inte anses uppenbart oförsvarligt och var därför straffritt inom ramen för mannens nödvärnsrätt. Mannen friades med andra ord.

Åklagaren drev åtalet vidare och krävde i Hovrätten för Västra Sverige att mannen skulle dömas till fängelse för grov misshandel.

Hovrätten går dock nu på samma linje som tingsrätten och friar mannen.

Domstolen delar tingsrättens uppfattning att mannen har agerat i nödvärn. En gärning som begås i nödvärn är bara brottslig om den är uppenbart oförsvarlig, ”med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt”.

Mannen har utsatts för ett kraftigt våld i sitt eget hem – där det även funnits ett ”påtagligt kränkande inslag” i form av morbroderns mycket hårda tag kring mannens könsdelar. Det framgår av utredningen att mannen har försökt använda ett lindrigare våld för att ta sig ur greppet innan han greppat kniven. Det har handlat om en stor kniv, men eggen har inte varit särskilt vass och mannen har slutat slå med kniven så fort han kommit loss.

Skadorna har i och för sig blivit ”relativt allvarliga” och krävt akutvård. I den situation som mannen befann sig kan dock det våld som han använt sig av inte anses uppenbart oförsvarligt och det har därför varit korrekt av tingsrätten att ogilla åtalet.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot person, Åklagare, Polis