Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD godkänner detaljplan för bebyggelse av bostadshus i Nacka strand

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Expropriation, Kommunalrätt, Övrig miljörätt