Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD sänker intrångsersättning med mer än hälften - trädfällning inte ersättningsgill störning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Servitut och ledningsrätt, Expropriation, Kyrkorätt