Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Namn på anställd på kritiserat boende får lämnas ut

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess