Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Internationell beskattning, Deklaration och förfarande, Straffprocess, Tullrätt, Tillstånd och tillsyn, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet