Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rättegångsfel inte ta ställning till byggsanktionsavgiftens storlek

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor