Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Risk att barnen utsätts för våld – mamman förlorar vårdnaden

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Vårdnad, umgänge och boende