Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Salems kommun kunde inte rätta detaljplan - flerbostadshus tillåts

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor