Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Speditionsbolag slipper tulltillägg trots brister i transiteringen

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Deklaration och förfarande, Sjö- och transporträtt