Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tingsrätt och hovrätt oeniga om psykiskt våld i vårdnadstvist

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Vårdnad, umgänge och boende