Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Trasiga mattor inte avfall

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Föroreningar, avfall och miljöskador